Phân vi lượng đồng và cách sử dụng cho cây trồng

Phân bón Đồng (Cu)

Phân vi lượng đồng được sử dụng nhiều trong nông nghiệp, phân bón đồng được sử dụng nhiều nhất chủ yếu ở dạng Đồng sunfat (CuSO4), dễ dàng tan trong nước, cây trồng có thể hấp thu phân bón đồng thông qua rễ hoặc lá, hoặc qua phương pháp ngâm hạt giống.

Các loại phân bón đồng

Phân bón đồng peoxit: Có chưa oxit đồng tuy có hàm lượng đồng cao (75-98%), song vì ít tan trong nước hơn đồng sunfat và các dạng đồng khác nên ít được dùng và thường để khắc phục trong trường hợp thiếu đồng nặng và dùng bón gốc.

Các khoáng malachite, azurite, chalcopyrite là các hợp chất chứa đồng quan trọng. Đây là nguồn phân bón đồng rẻ tiền, hiệu quả khá cao, có thể dùng làm phân bón vào đất, song trên thị trường trong nước ít có.

Phân bón đồng nitrat, có chưa đồng axetat, đồng oxalat và đồng amôn phốt phát đều có hàm lượng đồng khá cao và tan tốt trong nước nên có thể dùng bón vào gốc hoặc hoà nước để phun qua lá hay tẩm hạt giống trước khi gieo.
Cu-S fusion là dạng đồng phân giải chậm nên chỉ được sử dụng bón vào đất, tốt nhất là bón lót khi trồng.


Phức Cu-EDTA là loại phân bón đồng phổ biến nhất, trọng lượng phân tử 397,7g; hàm lượng đồng 13-15%.

Phức đồng thích hợp dùng làm phân bón lá cho cây trồng. Phức đồng là nguồn nhân có tác dụng nhanh và hiệu lực cao, tuy nhiên giá thành cũng cao nên cần chú ý tới hiệu quả. Phức Cu-HEDTA tan tốt trong nước, chứa 99% Cu đồng có thể dùng bón vào đất hay phun qua lá, song phun qua lá hiệu quả cao hơn.
Hiện nay các loại phân bón phức đồng được ứng dụng nhiều trong canh tác thủy canh và tưới nhỏ giọt phân bón vi lượng Chelate Cu-EDTA 14% bổ sung vi lượng đồng cần thiết cho cây trồng, đồng thời tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng mà không tiêu hao nhiều năng lượng.

Xem thêm: Phân bón Sắt

Phân bón đồng

Cách sử dụng phân bón đồng cho cây trồng

Bón vào đất

Làm đất lần cuối hoặc rải theo hàng, theo hốc khi trồng. Với các dạng đồng khoáng, lượng bón cho các cây trồng trên đồng ruộng thường trong khoảng 36kg Cu/ha, mặc dù lượng cao hơn có thể cần thiết trên đất than bùn. Đối với lúa, cần bón 1-5kg Cu/ha ở dạng CuSO₄, Dobermann và Faihurst, 2000).

+ Phức đồng cần bón với lượng ít hơn so với các nguồn nhân đồng khác vì nó không bị đất cố định và nếu bón nhiều dễ gây ngộ độc. Liều lượng 11,5kg Cu/ha ở dạng phức đồng là thích hợp cho bón lót hay bón theo hàng.

+ Đất giàu chất hữu cơ thường nghèo đồng, do đó trên đất này cần bón nhiều đồng hơn. Trên thực tế có thể bón tới 20kg Cu/ha ở đất giàu hữu cơ vẫn không ảnh hưởng xấu.

+ Mỗi lần sử dụng phân bón đồng vào đất có thể tác dụng kéo dài và hiệu lực dài nhất của nó có thể từ 2-8 năm. Bón lặp lại có thể đem tới sự tích luỹ đồng trong đất.

 

Bón qua lá

+ Phun phân đồng qua lá có thể khắc phục được tình trạng thiếu hụt đồng. Cả dạng đồng vô cơ và hữu cơ đều có thể sử dụng để phun qua lá. Sử dụng khoảng 100g Cu ở dạng sunfat hoặc 30g Cu ở dạng

+ Phân đồng có thể bón rải đều trên mặt đất hay bón theo hàng, theo hốc. Tuy nhiên, bón theo hàng, theo hốc có hiệu quả cao hơn. Tốt nhất là bón lót khi phức Cu-EDTA trong 100 lít nước là liều lượng thích hợp để phun qua lá có hiệu quả. Liều lượng có thể cao hơn trong trường hợp cây bị nấm bệnh. Nếu dùng CuSO₄.5H₂O cần pha nồng độ 0,5%, lượng dung dịch phun 400 lít/ha.

+ Để tránh hiện tượng cháy lá, dung dịch phân đồng để phun phải đưa về trung tính bằng cách thêm vôi (1/2 đồng sunfat trong dung dịch sẽ chuyển thành sunfit).

+ Để đạt hiệu quả cao, cần phun vài lần cách nhau mỗi tuần. Số lần phun tuỳ theo triệu chứng thiếu đồng trên cây nặng hay nhẹ. Ngừng phun khi triệu chứng thiếu đồng đã dần hết. Trên thực tế, cần phun lần đầu ngay khi có triệu chứng thiếu hụt xuất hiện. Đối với cây ăn quả lâu năm thời điểm phun thích hợp nhất là vào đầu mùa xuân.

+ Phun qua lá đem lại hiệu lực cao tương đương như bón vào gốc nhưng sẽ giảm chi phí phân đồng. Tuy nhiên, tính kinh tế lâu dài thì phun qua lá chưa chắc đã cao hơn bón vào đất vì bón vào đất hiệu lực kéo dài có thể tới 2-8 năm.

Tẩm vào hạt giống

Trộn CuSO₄ vào hạt giống khắc phục được tình trạng thiếu đồng và làm tăng năng suất cây trồng.

Lượng CuSO₄, trộn vào hạt giống theo công thức 300mg Cu/1kg.

Ngoài biện pháp trộn vào hạt, có thể hoà tan phân đồng ra nước và ngâm hạt giống. Nồng độ thích hợp với nhiều loại hạt là 0,01-0,02% CuSO₄, một số hạt nồng độ thích hợp là 1% CuSO₄,. Hồ rễ lúa trong dung dịch CuSO₄, 1% cũng là biện pháp có hiệu quả.

Tác dụng của phân bón đồng đối với cây trồng

Tình trạng thiếu đồng trong đất trồng trọt đang ngày càng gia tăng trên thế giới. Một phần diện tích đáng kể ở Úc; Mỹ, New Zealand, Canada, Bắc và Tây Âu… Đã được phát hiện thiếu đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy phân đồng làm giảm đáng kể tỷ lệ bệnh hắc tố ở thận và phồng rễ lúa mì do vi khuẩn Pseudomonas cichori gây ra. Bằng cách bổ sung phân bón đồng vào đất hay phun qua lá đều có hiệu quả với mức tăng năng suất 6,9% ở lúa mạch.

Nghiên cứu của Rana và Sharma (1980) cho thấy, phun 2 lần CuSO₄, nồng độ 0,025% cho cây nho đã làm tăng năng suất có ý nghĩa so với đối chứng với mức tăng 13,7%.

Biểu hiện điểm hình thiếu vi lượng Đồng ở một số cây trồng

phân bón đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của cây

Hiện tượng thiếu Đồng ( Cu) ở cây ngô, cây lúa mạch, cây lúa mì

phân bón đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của cây

Biểu hiện thiếu Đồng (Cu) ở cây cọ dầu và cây mía đường

Comments are closed.

 
Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ