Vai trò của Nito đối với cây trồng

Vai trò của Nito đối với cây trồng

Đối với cây trồng nói chung, Nito có vai trò quan trọng quyết định quá trình sinh trưởng, phát triển và hình thành năng xuất cây trồng.

Nito có trong hầu hết các hợp chất hữu cơ quan trọng đóng vai trò quyết định trong quá trình trao đổi dưỡng chất và năng lượng của cây trồng.

Nito đóng vai trò làm tăng hàm lượng Protein trong thực vậy – thành phần chủ yếu tham gia tái tạo  cấu trúc nguyên sinh của tế bào

Nito có trong thành phần của acid nucleic, chất đóng vai trò trong quá trình sinh tổng hợp Protein, quyết định quá trình phân chia và sự sinh trưởng của tế bào

Nito còn đóng vai trò trong quá trình quyết định hoạt động quang hợp của cây trồng, cung cấp các chất hữu cơ cho sự sống của sinh vật trên trái đất.
Nito tham gia vào thành phần của phytochrome có nhiệm vụ điều chỉnh quá trình sinh trưởng, phát triển của cây có liên quan đến ánh sáng như phản ứng quang chu kỳ, sự nảy mầm, tính hướng quang.
Vì vậy cây rất nhạy cảm với N. N có tác dụng hai mặt đến năng suất cây trồng, nếu cây trồng thừa hay thiếu N đều có hại.

Cai trò của nito có tác động tới cây trồng

Biểu  hiện thừa Nito: Khác với các nguyên tố khác, việc thừa Nito có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất ở cây trồng. Cây sinh trưởng quá mạnh, thân lá tăng nhanh mà mô cơ giới kém hình thành nên cây rất yếu, dễ lốp đổ, giảm năng suất nghiêm trọng và có trường hợp không có thu hoạch.
Biểu hiện thiếu Nito: Thiếu Nito cây sinh trưởng kém, chlorophyll không được tổng hợp đầy đủ, lá vàng, đẻ nhánh và phân cành kém, sút giảm hoạt động quang hợp và tích lũy, giảm năng suất. Tùy theo mức độ thiếu đạm mà năng suất giảm nhiều hay ít. Trong trường hợp có triệu chứng thiếu đạm thì chỉ cần bổ sung phân đạm là cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

 

Biểu hiện thiếu nito ở cây bắp

Comments are closed.

 
Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ