Sản phẩm

  Kỹ thuật cây trồng

  Cách sử dụng phân bón lá hiệu quả

  Phân bón lá phân phát huy hiệu lực nhanh. Tỷ lệ cây sử dụng chất dinh dưỡng thường đạt ở mức cao, cây sử dụng đến 95% chất dinh dưỡng bón qua lá, trong khi bón qua đất cây chỉ sử dụng 45-50%. Bón phân qua lá là một tiến bộ kỹ thuật được ...

   
  Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ